Kalmar Fotoklubb o Moderskeppet
Moderskeppet med Kalmar Fotoklubb och Ölands Fotoklubb 2019-02-26 i Västerportkyrkan, Kalmar
Detta var verkligen en bildträff där Camilla Grönbladh efter en presentation av Moderskeppet kom in på bildanalys och visualisering.
Camilla använder en modell i 4 steg för att analysera bilder.
1. Vad ser jag?
2. Vad tänker jag?
3. Punctum? Finns det element i bilden som sticker ut och tar tag i betraktaren, attackerar som Camilla uttryckte det?
4. Vad är budskapet?
Med hjälp av ovanstående steg fick vi ta del av den analys som Camilla hade gjort av de 29 inskickade bilderna från fotoklubbarnas medlemmar. Bilder som Camilla berättade mycket positivt om och också förde en dialog med fotograferna. Det var intressant och inspirerande att se och höra Camillas engagemang.
Efter en fikapaus som Kalmar Fotoklubb ordnat fortsatte bildvisningen. Träffen hade 47 deltagare.
Tack till Camilla, projektledaren Boppe Perhamn och alla deltagare.
Ölands Fotoklubb/Hans Larsson